STU – Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

​STU – Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse – er et uddannelsestilbud til unge mellem 15 og 25 år, Uddannelsen retter sig mod unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre anden ungdomsuddannelse

Formålet med STU

Formålet med STU på Neurocenter Østerskoven i Hobro ved Aarhus er at sikre, at unge med medfødt eller erhvervet hjerneskade og dermed særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

Målgruppen for STU

Målgruppen er unge mennesker mellem 15 og 25 år, med moderat, svær til meget svær hjerneskade.

Indholdet

Ungdomsuddannelsen indledes oftest med et afklaringsforløb på op til 12 uger. 

Her afdækkes den unges ønsker og behov i forhold til uddannelsen. UU-vejleder færdiggør herefter, i samarbejde med den unge og eventuelt pårørende samt NCØ, den individuelle uddannelsesplan.

Planen justeres mindst én gang årligt i forbindelse med det årlige statusmøde, hvor UU-vejleder følger op på STU-forløbet. Uddannelsesplanen har to dele.

Den første er en almen dannende del, der retter sig mod den unges personlige og sociale udvikling. 

Formålet er blandt andet at styrke den unges selvværd, identitet og kompetencer i samspil med andre. Den anden del af uddannelsesplanen er en mere fagligt orienteret, specifik og målrettet del. 

STU’en støtter således udviklingen af den unges interesser, evner og særlige færdigheder.

Se vigtige strategier i Neurocenter Østerskovens arbejde med STU her

Aktuel praksis på Østerskoven

Uddannelsesplanen fra UU-vejleder omsættes af det tværfaglige team på NCØ til en individuel undervisningsplan for den unge. 

Teamet omkring den enkelte borger er tværfagligt sammensat af blandt andet pædagog, social- og sundhedsassistent, fysioterapeut, ergoterapeut og lærer. Kommunikations-vejleder, talepædagog, musikterapeut, neuropsykolog og neurolog inddrages ad hoc.

I tilrettelæggelsen af den unges STU-forløb veksles imellem individuelle og gruppebaserede aktiviteter.

I øjeblikket tilbydes blandt andet undervisning inden for følgende fagområder:

A. Bo-undervisning

B. Mad og kost

C. Identitet, personlig udvikling og social træning

D. Livet som voksen handicappet

E. Mig, samfundet og kulturen

F. Krop, motion og idræt – uanset handicap

G. Personlig pleje, seksualitet, pubertet og udvikling

H. Drama, sang, kultur og kreativitet

I. Kommunikationsundervisning – med udgangspunkt i ASK (alternativ supplerende kommunikation)

J. Undervisning i boglige fag (dansk, engelsk, matematik, samfundsfag)

K. Udeliv

L. Natur og teknik

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Se beskrivelse af formål og læringsaktiviteter for de enkelte fagområder her. Nb. ny pjece om STU er under udarbejdelse.

Kontakt os og hør mere om STU

Yderligere information omkring STU kan rekvireres på telefon 97 64 51 00 eller e-mail oesterskoven@rn.dk.

Kontakt os​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Nyheder​

Sommerferiejob
Til arbejde med mennesker med erhvervet hjerneskade
Læs hele nyheden
Den Tavse Avis nr. 22
Hvordan var det lige at være på Sølund? Og hvad skulle Emmy Kjelmann i Australien?
Læs hele nyheden
”Kommunikations-støtte på Sølund”
igen i år samarbejder Østerskoven med Sølund Festivalen omkring alternativ støttende kommunikation (ASK). Der bliver uddelt kommunikationstavler, der kan understøtte kontakt, snak om musik-navne, og hvad man synes om dem, samt det meget vigtige – hvad man gerne vil have at spise. Alle madboder var forsynet med valg tavler, og kommunikationstavlerne blev uddelt til alle interesserede”
Læs hele nyheden
Musik, krop og følelser
Bogen Musik, krop og følelser præsenterer for første gang på dansk sammenhængen mellem musik, udviklingspsykologi og ny hjerneforskning. Bogen sætter ord på, hvordan musik og musikterapi kan bidrage til at tage hånd om samfundsopgaver inden for forebyggelse, behandling og rehabilitering.
Læs hele nyheden
SøndagsCafé på Østerskoven
Mulighed for gode drøftelser og små faglige oplæg 5. november er temaet STU 3. december er temaet velfærdsteknologi og rehabilitering 7. januar 2018 er temaet nye behandlingsformer mv. Vi ses!
Læs hele nyheden
Friske unge fra neurocenter Østerskoven deltog i Fykatløbet med friske unge fra Onsild Idrætsefterskole
God energi!
Læs hele nyheden
Unge STU-elever på Østerskoven deltager i Dansk Naturfredningsforenings affaldsindsamling 2017
56 kg. indsamlet!
Læs hele nyheden

ASK materiale Sølund Festivalen

Har du/I Boardmaker-programmet, kan filerne downloades til Sølund musikfestival her på hjemmesiden og de kan printes herfra - dermed kan I nå at forberede Jer :0)

Vi kommer selvfølgelig på festivalpladsen igen i år med de trykte tavler.


​Vi ses!

Bedste hilsner Hanne