STU – Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

​STU – Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse – er et uddannelsestilbud til unge mellem 15 og 25 år, Uddannelsen retter sig mod unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre anden ungdomsuddannelse

Formålet med STU

Formålet med STU på Neurocenter Østerskoven i Hobro ved Aarhus er at sikre, at unge med medfødt eller erhvervet hjerneskade og dermed særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

Målgruppen for STU

Målgruppen er unge mennesker mellem 15 og 25 år, med moderat, svær til meget svær hjerneskade.

Indholdet

Ungdomsuddannelsen indledes oftest med et afklaringsforløb på op til 12 uger. 

Her afdækkes den unges ønsker og behov i forhold til uddannelsen. UU-vejleder færdiggør herefter, i samarbejde med den unge og eventuelt pårørende samt NCØ, den individuelle uddannelsesplan.

Planen justeres mindst én gang årligt i forbindelse med det årlige statusmøde, hvor UU-vejleder følger op på STU-forløbet. Uddannelsesplanen har to dele.

Den første er en almen dannende del, der retter sig mod den unges personlige og sociale udvikling. 

Formålet er blandt andet at styrke den unges selvværd, identitet og kompetencer i samspil med andre. Den anden del af uddannelsesplanen er en mere fagligt orienteret, specifik og målrettet del. 

STU’en støtter således udviklingen af den unges interesser, evner og særlige færdigheder.

Se vigtige strategier i Neurocenter Østerskovens arbejde med STU her

Aktuel praksis på Østerskoven

Uddannelsesplanen fra UU-vejleder omsættes af det tværfaglige team på NCØ til en individuel undervisningsplan for den unge. 

Teamet omkring den enkelte borger er tværfagligt sammensat af blandt andet pædagog, social- og sundhedsassistent, fysioterapeut, ergoterapeut og lærer. Kommunikations-vejleder, talepædagog, musikterapeut, neuropsykolog og neurolog inddrages ad hoc.

I tilrettelæggelsen af den unges STU-forløb veksles imellem individuelle og gruppebaserede aktiviteter.

I øjeblikket tilbydes blandt andet undervisning inden for følgende fagområder:

A. Bo-undervisning

B. Mad og kost

C. Identitet, personlig udvikling og social træning

D. Livet som voksen handicappet

E. Mig, samfundet og kulturen

F. Krop, motion og idræt – uanset handicap

G. Personlig pleje, seksualitet, pubertet og udvikling

H. Drama, sang, kultur og kreativitet

I. Kommunikationsundervisning – med udgangspunkt i ASK (alternativ supplerende kommunikation)

J. Undervisning i boglige fag (dansk, engelsk, matematik, samfundsfag)

K. Udeliv

L. Natur og teknik

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Se beskrivelse af formål og læringsaktiviteter for de enkelte fagområder her. Nb. ny pjece om STU er under udarbejdelse.

Kontakt os og hør mere om STU

Yderligere information omkring STU kan rekvireres på telefon 97 64 51 00 eller e-mail oesterskoven@rn.dk.

Nyheder​

Den Tavse Avis nr. 20
Læs bl.a om uglekasser og Sølund festivalsprogram
Læs hele nyheden
Musik, krop og følelser
Bogen Musik, krop og følelser præsenterer for første gang på dansk sammenhængen mellem musik, udviklingspsykologi og ny hjerneforskning. Bogen sætter ord på, hvordan musik og musikterapi kan bidrage til at tage hånd om samfundsopgaver inden for forebyggelse, behandling og rehabilitering.
Læs hele nyheden
SøndagsCafé på Østerskoven
Mulighed for gode drøftelser og små faglige oplæg 5. november er temaet STU 3. december er temaet velfærdsteknologi og rehabilitering 7. januar 2018 er temaet nye behandlingsformer mv. Vi ses!
Læs hele nyheden
Historien om Loke
Loke er en glad ung mand på 20 år med specielle behov. Loke blev hjerneskadet af meningitis, da han var 8 måneder gammel . Han er spastisk i venstre hånd og højre ben. Han har ikke noget verbalt sprog og han er meget hypersensitiv. Loke er igennem en del år blevet genoptrænet af mig (hans Mor) i hjemmet efter en amerikansk genoptræningsmetode (The Institutes for the Achievement of Human Potential). Han genoptrænes fortsat i hjemmet. Desuden har han siden d. 1/2 – 2016 med stor succes indgået i et specialtilbud på Neurocenter Østerskoven 2 gange ugentligt. På grund af Lokes hypersensitivitet er det nødvendigt, at opholdet på Neurocentret doseres i forhold til Lokes evne til at frasortere irrelevante sanseindtryk. Lokes ophold på Neurocentret tilpasses løbende, efterhånden som Lokes neurologiske udvikling skrider frem. Målet er, at han på sigt kan indgå i et STU forløb på Neurocentret. Vores møde med Neurocentret har været skelsættende. Loke er gennem hele sin opvækst blevet fejlvurderet og undervurderet af systemet. Loke og jeg blev fra starten af modtaget med stor åbenhed, forståelse, respekt og af fagligt kompetent personale på Neurocentret. Efter det første statusmøde (efter 2 måneder) stod det mig klart, at Lokes hypersensitivitet blev vægtet meget højt af personalet. De SÅ Loke og hans specielle behov meget klart og de tog meget hensyn til det; det var meget, meget vigtigt for os. Det faglige personale på Neurocentret vurderer Loke lige så præcist og korrekt som lægerne på instituttet i USA. Loke har igennem en hel del år kommunikeret med mig på en staveplade ved hjælp af Facilitation. Det er en særlig kommunikationsform, som vi har lært på instituttet i USA. Lokes hånd støttes tilpas (ikke for meget og ikke for lidt – det er en kunst at lære), så han er i stand til at flytte hånden rundt på sin staveplade og kommunikere sine budskaber ud. Personalet tog straks fat på at lære at kommunikere med Loke – først ved hjælp af JA/NEJ kort. De var meget vedholdende og da kommunikationen med JA/NEJ kortene var sikker, tog personalet fat på kunsten at facilitere med Loke. Igen var de meget vedholdende og lærte på rekordtid at kommunikere med Loke på stavepladen. Det har nu resulteret i, at han har lange samtaler med personalet om mange forskellige emner. Det har været så vigtigt både for Loke og jeg, at andre også kunne kommunikere med ham og få øje på den store intelligens han indeholder, når han igennem mange år er blevet fejlvurderet og undervurderet. Loke har for nylig kommunikeret følgende budskab til Musikterapeuten: ” Man skal sørge for, at man har god tid til at vente på udvikling. Man skal sørge for, at man venter på at udviklingen kommer. Man skal sørge for, at man lytter til den, som kender det menneske.” Hvis ikke et menneske kan vise, at det forstår – ja, så er det indenfor systemet lig med, at det ikke forstår. Sådan er det ikke på Neurocentret! Det faglige personale på Neurocentret er meget gode til at tilpasse sig en borger. I stedet for at bruge den kommunikationsmetode, som de i forvejen brugte til andre borgere, gik de straks ind og mødte Loke med hans måder at kommunikere på og hans staveplade og ordkort. De så også meget hurtigt, at Loke har brug for at bruge sig selv fysisk og de begyndte at cykle på en ”side by side” cykel og at gå lange ture ned til Mariagerfjord gennem skoven, der grænser helt op til Neurocentret. Det har også været en stor succes – nogle dage cykler de helt op til 15 km :) Det er et fint sted med fine mennesker.
Læs hele nyheden
”Kommunikations-støtte på Sølund”
Som et nyt tiltag har Sølund Festival i år indgået et samarbejde med Neurocenter Østerskoven. Der bliver uddelt kommunikationstavler, der kan understøtte kontakt, snak om musik-navne, og hvad man synes om dem, samt det meget vigtige – hvad man gerne vil have at spise. Alle madboder var forsynet med valg tavler, og kommunikationstavlerne blev uddelt til alle interesserede”
Læs hele nyheden
Friske unge fra neurocenter Østerskoven deltog i Fykatløbet med friske unge fra Onsild Idrætsefterskole
God energi!
Læs hele nyheden
Unge STU-elever på Østerskoven deltager i Dansk Naturfredningsforenings affaldsindsamling 2017
56 kg. indsamlet!
Læs hele nyheden

 

 

Neurocenter Østerskoven  //  Amerikavej 46, 9500 Hobro   //  CVR: 29190941