​Ressourceforløb

​Ressourceforløb på Neurocenter Østerskoven

– Information for kommuner m.fl.

For borgere (primært under 40 år) med enten erhvervet – eller medfødt hjerneskade (cerebral parese), er det en mulighed at lade Østerskovens rehabiliterende indsats eller Østerskovens STU indgå  som en del af et ressourceforløb.

Formålet med et ressourceforløb på Østerskoven er typisk to-delt:

– en bodel, hvor der arbejdes hen imod, at borgeren på sigt kan mestre livet i egen bolig. Eksempler på indsatsområder kunne være fortsat udvikling af kommunikative, kognitive og fysiske kompetencer, træning i færdigheder i forhold til livsførelse i selvstændig bolig, bevidstgørelse og egenkompensation i forhold til den kognitive funktionsevnes indflydelse på daglige færdigheder – herunder også sociale og følel-sesmæssige funktioner. Der er endvidere mulighed for en vurdering af medicinsk stimulering i forhold til optimering af de kognitive færdigheder.

– en job- eller/uddannelsesdel, hvor der arbejdes på at afdække og afprøve interesseområder. Eksempler på indsatsområder kunne være en udredning af de kommunikative, kognitive og fysiske ressourcer og begrænsninger i forhold til job-/og eller uddannelse. Uddannelses- og jobafklarende praktikker med henblik på afdækning af det realistiske timetal samt evt. støttende foranstaltninger. Beskrivelse af praktikkens evt. indflydelse på evne til daglig livsførelse.

Rehabiliteringscenteret har et aktivt ungemiljø, hvor læring er en gennemgående del af hverdagen på Østerskoven. Aktiviteterne på Østerskoven (såvel de sociale som terapeutiske) iværksættes altid ud fra beboernes behov og ønsker koblet med en faglig vurdering af, hvordan hver enkelt bedst kan profitere af aktiviteten.

Forløb

Et ressourceforløb tilrettelægges individuelt og revurderes løbende med henblik på, at der sker en udvikling hos den enkelte.

Efter en indledende opstartsperiode vil der typisk være et opstartsmøde med deltagelse af den kommunale myndighed samt evt. pårørende, hvor opgaven, opfølgningsintervaller og andre praktiske forhold nærmere præciseres og fast-lægges. På mødet fremlægges ligeledes den foreløbige afdækning og den kom-mende periodes indsatsområder kan herefter defineres i fællesskab. Det første statusmøde afholdes typisk efter 2-3 mdr. Herefter afholdes statusmøderne som udgangspunkt hvert halve år medmindre andet aftales.

Ønsker du mere information om et ressourceforløb på Neurocenter Østerskoven, så kan du altid kontakte os på telefon 97 64 51 00.

Kontakt os​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Nyheder​

Sommerferiejob
Til arbejde med mennesker med erhvervet hjerneskade
Læs hele nyheden
Den Tavse Avis nr. 22
Hvordan var det lige at være på Sølund? Og hvad skulle Emmy Kjelmann i Australien?
Læs hele nyheden
”Kommunikations-støtte på Sølund”
igen i år samarbejder Østerskoven med Sølund Festivalen omkring alternativ støttende kommunikation (ASK). Der bliver uddelt kommunikationstavler, der kan understøtte kontakt, snak om musik-navne, og hvad man synes om dem, samt det meget vigtige – hvad man gerne vil have at spise. Alle madboder var forsynet med valg tavler, og kommunikationstavlerne blev uddelt til alle interesserede”
Læs hele nyheden
Musik, krop og følelser
Bogen Musik, krop og følelser præsenterer for første gang på dansk sammenhængen mellem musik, udviklingspsykologi og ny hjerneforskning. Bogen sætter ord på, hvordan musik og musikterapi kan bidrage til at tage hånd om samfundsopgaver inden for forebyggelse, behandling og rehabilitering.
Læs hele nyheden
SøndagsCafé på Østerskoven
Mulighed for gode drøftelser og små faglige oplæg 5. november er temaet STU 3. december er temaet velfærdsteknologi og rehabilitering 7. januar 2018 er temaet nye behandlingsformer mv. Vi ses!
Læs hele nyheden
Friske unge fra neurocenter Østerskoven deltog i Fykatløbet med friske unge fra Onsild Idrætsefterskole
God energi!
Læs hele nyheden
Unge STU-elever på Østerskoven deltager i Dansk Naturfredningsforenings affaldsindsamling 2017
56 kg. indsamlet!
Læs hele nyheden

ASK materiale Sølund Festivalen

Har du/I Boardmaker-programmet, kan filerne downloades til Sølund musikfestival her på hjemmesiden og de kan printes herfra - dermed kan I nå at forberede Jer :0)

Vi kommer selvfølgelig på festivalpladsen igen i år med de trykte tavler.


​Vi ses!

Bedste hilsner Hanne