Pædagogisk indsats​

Vi styrker den unges selvoplevelse ved at have fokus på:

 • den sociale/følelsesmæssige udvikling
 • identitetsudvikling/selvstændiggørelse
 • praktisk udvikling/selvstændiggørelse
 • inklusion i fællesskabet

Vi styrker den unges kompetencer til at indgå i venskabsrelationer som kan:

 • give tilfredsstillelsen af en indre venskabsmotivation
 • være base for træning af sociale færdigheder
 • give den unge tillid til intimitet (tillid til at have noget privat sammen med andre)
 • give mulighed for at udveksle og afprøve social viden
 • være basis for social-kognitiv udvikling (lære af hinanden)
 • etablere kammeratskab og social støtte
 • fungere som emotionel stødpude (genkende sine egne følelser i andre)

Vi udvikler de unge til, at kunne agere så selvstændigt som muligt i det samfund, de er borgere i.

Neurocenter Østerskoven er en del af samfundet, er midlertidig bolig for den enkelte unge, er en del af et nærmiljø og en del af en helhed. Vi anser det for vigtigt, at alle disse miljøer, er udviklingsarenaer for den unge med den ungdomskultur, der findes i vores samtid. Hvis man skal være deltagende borger i samfundet, må man kende det. Kun ved at opleve og være med i det, der sker, i alle miljøer omkring den enkelte, kan man lære de muligheder og begrænsninger der er i samfundet.

Det udviklende miljø på Østerskoven

Vi indgår i ligeværdige samspil og ser den enkelte unge som unik, social og aktiv i samspillet.

Som udgangspunkt for al læring og udvikling, skal den unge være i trivsel, hvilket vi styrker ved at støtte og være nysgerrige på den enkeltes individualitet og inklusion i fællesskabet.

“I samspillet med andre mennesker bliver vi til mennesker, kilden til alle skabelsesprocesser og forandringer udspringer i det konkrete møde med andre. Kun der kan vi få bekræftet vores potentiale og vores udviklingsmuligheder.” Citat: Martin Buber

Pædagogisk arbejder vi ud fra en relationistisk tilgang med særlig fokus på kvaliteten og kvantiteten af de mellemmenneskelige relationer.

Gennem anerkendelse, ligeværdighed, omsorg, sympati, nærhed i relationerne mellem den unge og pædagogen, skaber vi et trygt og tillidsfuld uviklingsstøttende fundament.

Den tillidsfulde relation er vores fundament i forhold til at stille udviklingskrav til den unge.

I lærings- og udviklingssammenhænge lægger vi vægt på ressourcerne, dvs. ved at matche den unges ”indre design”, og derved støtte/udvikle det, der giver mening og oplevelse af sammenhænge for den enkelte unge.

Et helhedsorienterede læringsmiljø

Vi er bevidste om, og har fokus på at tænke udvikling/læring for borgerne i stort set alle sociale og praktiske situationer i hverdagen.

I de fysiske rammer. Det er eksempelvis køkkenet, værelset, badeværelset, vaskerum, mødelokale, aktivitetslokaler, virtuelle medier, bybussen, banker, apotek, cafeer, koncertsteder mm.

I de interaktionistiske rum. ”Rummet” som skabes mellem pædagogen og den unge. Bæres af pædagogens ansvar for stemningen i interaktionen, (stemning skabes i tilliden, at blive mødt, anerkendelsen, at tilhøre et fællesskab, at føle sig værdsat).

Hyppigste anvendte læringstyper på Østerskoven

Hele arbejdsprocesser – her tager vi udgangspunkt i den unges initiativ (1.) ønske/behov -(2.) vi støtter i at planlægge, – (3.) udføre og (4.) evaluere processen/aktiviteten. Vi har her fokus på den anerkendende selvoplevelse, som er identitetsopbyggende.

 • Situeret læring – hvor borgeren lærer i en social interaktion med en person, der har mere erfaring. Situeret læring er læring i konkrete sociale kontekster. Situationen er struktureret eller bliver struktureret. Situeret læring omhandler læring af daglige aktiviteter og sociale færdigheder.

 • Mesterlære - Mesterlære er læring ved efterligning. Man lærer derfor ved at spejle det den anden gør, ved instruktion og via gentagelser. I mesterlære tilegnes praksiserfaringer i helt konkrete aktiviteter, eksempelvis det at sortere vasketøj eller lappe en cykel. Det handler primært om enkle daglige aktiviteter, hvor der er én nærliggende løsning.

 • Legitim periferdeltagelse – er et redskab til at forstå bestemte former for læring. Det gælder læring ved at observere, lytte til og efterligne de erfarne i sociale praksisfællesskaber.

 • Fejlløs læring – bygger på, at mennesker med amnesi er i stand til at lære færdigheder, selvom de har vanskeligt ved at lære nye informationer. Det handler om, at internalisere via gentagelse på gentagelse, på stort set samme måde hver gang.

Kontakt os​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Nyheder​

Sommerferiejob
Til arbejde med mennesker med erhvervet hjerneskade
Læs hele nyheden
Den Tavse Avis nr. 22
Hvordan var det lige at være på Sølund? Og hvad skulle Emmy Kjelmann i Australien?
Læs hele nyheden
”Kommunikations-støtte på Sølund”
igen i år samarbejder Østerskoven med Sølund Festivalen omkring alternativ støttende kommunikation (ASK). Der bliver uddelt kommunikationstavler, der kan understøtte kontakt, snak om musik-navne, og hvad man synes om dem, samt det meget vigtige – hvad man gerne vil have at spise. Alle madboder var forsynet med valg tavler, og kommunikationstavlerne blev uddelt til alle interesserede”
Læs hele nyheden
Musik, krop og følelser
Bogen Musik, krop og følelser præsenterer for første gang på dansk sammenhængen mellem musik, udviklingspsykologi og ny hjerneforskning. Bogen sætter ord på, hvordan musik og musikterapi kan bidrage til at tage hånd om samfundsopgaver inden for forebyggelse, behandling og rehabilitering.
Læs hele nyheden
SøndagsCafé på Østerskoven
Mulighed for gode drøftelser og små faglige oplæg 5. november er temaet STU 3. december er temaet velfærdsteknologi og rehabilitering 7. januar 2018 er temaet nye behandlingsformer mv. Vi ses!
Læs hele nyheden
Friske unge fra neurocenter Østerskoven deltog i Fykatløbet med friske unge fra Onsild Idrætsefterskole
God energi!
Læs hele nyheden
Unge STU-elever på Østerskoven deltager i Dansk Naturfredningsforenings affaldsindsamling 2017
56 kg. indsamlet!
Læs hele nyheden

ASK materiale Sølund Festivalen

Har du/I Boardmaker-programmet, kan filerne downloades til Sølund musikfestival her på hjemmesiden og de kan printes herfra - dermed kan I nå at forberede Jer :0)

Vi kommer selvfølgelig på festivalpladsen igen i år med de trykte tavler.


​Vi ses!

Bedste hilsner Hanne