Metoder og tilgange

Indsatsen hos Østerskovens personale hviler blandt andet på følgende metoder:

ABC-koncepterne
Affolter: Sanseindtryk fra det taktil-kinestetiske system, der registrerer kroppens bevægelser og stilling samt berøring, er i konceptet de vigtigste sanser at bygge på, for at kunne opfatte verden og situationer omkring sig og dernæst at tænke og handle. Ved at anvende guiding hjælpes personen med erhvervet hjerneskade til at problemløse og udføre handlinger, som ligger lagret i kroppens ubevidste hukommelse. Eksempelvis bad og påklædning, at skære brød, spise og lave kaffe. Bobath: Efter en hjerneskade optræder der ofte ændret tonus, hvilket påvirker personens mulighed for funktion, bevægelse og balance. Konceptet arbejder med facilitering og stimulering af normale, hensigtsmæssige bevægelsesmønstre. Såvel Affolter- som Bobathkonceptet har som mål, at personen lærer og overtager aktiviteten eller bevægelsen. Coombs: Konceptet har udviklet metoder til undersøgelse og behandling af ansigt, mund og svælg, hvilket er en forudsætning for at kunne spise, drikke og kommunikere.

Neuropædagogik
Kunsten at indgå situationsbestemt i et solidarisk samarbejde med mennesker som medfødt eller erhvervet har skader i hjernens mentale funktioner. Samarbejdet har erfaringsdannelse som mål som led i personens bestræbelser på at overvinde, kompensere eller leve med de begrænsninger, hjerneskaden har medført. Neuropædagogik er en tværfaglig disciplin, som baseres på naturvidenskabelig, humanistisk og socialvidenskabelig teori, samt på erfaring hos alle implicerede i samarbejdet.

Socialpædagogik

Den socialpædagogiske opgave er en del af den samlede rehabiliteringsopgave. Socialpædagogikken tager afsæt i det humanistiske menneskesyn, og de pædagogiske mål tilrettelægges under etisk bevågenhed og med respekt for den enkeltes integritet. Tilgangen er funderet i den relationistiske tankegang, og dermed at den enkelte bekræftes og udvikles i samspil med andre mennesker. Relationen mellem borger og personale præges af anerkendelse, ligeværd og nærvær, så der skabes et trygt og tillidsfuldt forhold. Udvikling og læring tænkes ind i stort set alle sociale og praktiske situationer i hverdagen. Der arbejdes med genindlæring af daglige færdigheder, både kropslig og kognitivt (specielt problemløsningsevne, opmærksomhedsfunktioner, arbejdshukommelse og fleksibilitet). Af andre pædagogiske temaer der ofte er i spil kan nævnes udvikling af selvstændighed, selvværd, sociale kompetencer, selv- og medbestemmelse, følelsesmæssige reaktioner, motivation, indsigt og aldersmæssig modning.

ICF
ICF er den internationale klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand. ICF flytter fokus fra sygdom og helbredelse til også at omfatte det, der har betydning for deltagelse i et almindeligt hverdagsliv, i fællesskab med andre og i samfundet. Der arbejdes ud fra en grundtanke om, at mennesket er i centrum, og at læring er det bærende element. Der tages udgangspunkt i helbredsforholdet og betydningen for funktionsevnen – herunder de konsekvenser, der kan følge af sygdom og skade. ICF samler den tværfaglige indsats – den naturvidenskabelige (den medicinske og terapeutiske) og den humanistiske (den sociale og samfundsvidenskabelige) vinkel i et hele. Det er det hele menneske der er i fokus.

Kontakt os​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Nyheder​

Sommerferiejob
Til arbejde med mennesker med erhvervet hjerneskade
Læs hele nyheden
Den Tavse Avis nr. 22
Hvordan var det lige at være på Sølund? Og hvad skulle Emmy Kjelmann i Australien?
Læs hele nyheden
”Kommunikations-støtte på Sølund”
igen i år samarbejder Østerskoven med Sølund Festivalen omkring alternativ støttende kommunikation (ASK). Der bliver uddelt kommunikationstavler, der kan understøtte kontakt, snak om musik-navne, og hvad man synes om dem, samt det meget vigtige – hvad man gerne vil have at spise. Alle madboder var forsynet med valg tavler, og kommunikationstavlerne blev uddelt til alle interesserede”
Læs hele nyheden
Musik, krop og følelser
Bogen Musik, krop og følelser præsenterer for første gang på dansk sammenhængen mellem musik, udviklingspsykologi og ny hjerneforskning. Bogen sætter ord på, hvordan musik og musikterapi kan bidrage til at tage hånd om samfundsopgaver inden for forebyggelse, behandling og rehabilitering.
Læs hele nyheden
SøndagsCafé på Østerskoven
Mulighed for gode drøftelser og små faglige oplæg 5. november er temaet STU 3. december er temaet velfærdsteknologi og rehabilitering 7. januar 2018 er temaet nye behandlingsformer mv. Vi ses!
Læs hele nyheden
Friske unge fra neurocenter Østerskoven deltog i Fykatløbet med friske unge fra Onsild Idrætsefterskole
God energi!
Læs hele nyheden
Unge STU-elever på Østerskoven deltager i Dansk Naturfredningsforenings affaldsindsamling 2017
56 kg. indsamlet!
Læs hele nyheden

ASK materiale Sølund Festivalen

Har du/I Boardmaker-programmet, kan filerne downloades til Sølund musikfestival her på hjemmesiden og de kan printes herfra - dermed kan I nå at forberede Jer :0)

Vi kommer selvfølgelig på festivalpladsen igen i år med de trykte tavler.


​Vi ses!

Bedste hilsner Hanne