Fysioterapi

​Der tilbydes den enkelte borger fysioterapeutisk behandling / træning individuelt og på hold.

Fysioterapi foregår dels i fysioterapien, ude i afdelingerne og dels i nærområdet. Således kan man som borger bl.a. få træning på briks, i motionsmaskine og terapeutisk bad og påklædning.

Den fysioterapeutiske behandling tilrettelægges ud fra borgerens ønsker og den individuelle behandlingsplan, der er udarbejdet i det tværfaglige team omkring den enkelte borger.

De centrale behandlingskoncepter i vores behandling er:

Affolter-konceptet

Bobath-konceptet

De centrale behandlingskoncepter står ikke alene, men kombineres med funktionstræning (f.eks. stand, gang og forflytning), grundtræning (styrketræning, kredsløbstræning og udspænding), neurodynamik (mobilisering af nerver), sansestimulering og el-stimulation.

Vi udreder og afprøver borgerens behov for hjælpemidler, hvorefter vi ansøger ved kommunen, som har den bevilligende myndighed.

Et fysioterapeutisk forløb på Østerskoven kan se ud som følgende:

  • Fysioterapeuten er med i indskrivningsforløbet, hvor der umiddelbart laves lejrings- og forflytningsbeskrivelser
  • Vi undersøger funktionsniveauet ud fra den fysioterapeutiske undersøgelse og i samarbejde med vores neurolog
  • Den individuelle træning fastlægges ud fra det fundne funktionsniveau og borgerens ønsker
  • Den fysiske træning og vedligeholdelse jf. den individuelle plan varetages ikke kun af fysioterapeuter, men foregår også i afdelingen, hvor afdelingspersonalet hjælper borgerne med f.eks. at komme op i ståbord og ganghjælpemidler, blive udspændt, lejringer, siddestillingskorrektion og udføre selvtræningsprogrammer
  • Fysioterapeuten er med i udskrivningsforløbet og overlevering til nyt bosted

Kontakt os​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Nyheder​

Sommerferiejob
Til arbejde med mennesker med erhvervet hjerneskade
Læs hele nyheden
Den Tavse Avis nr. 22
Hvordan var det lige at være på Sølund? Og hvad skulle Emmy Kjelmann i Australien?
Læs hele nyheden
”Kommunikations-støtte på Sølund”
igen i år samarbejder Østerskoven med Sølund Festivalen omkring alternativ støttende kommunikation (ASK). Der bliver uddelt kommunikationstavler, der kan understøtte kontakt, snak om musik-navne, og hvad man synes om dem, samt det meget vigtige – hvad man gerne vil have at spise. Alle madboder var forsynet med valg tavler, og kommunikationstavlerne blev uddelt til alle interesserede”
Læs hele nyheden
Musik, krop og følelser
Bogen Musik, krop og følelser præsenterer for første gang på dansk sammenhængen mellem musik, udviklingspsykologi og ny hjerneforskning. Bogen sætter ord på, hvordan musik og musikterapi kan bidrage til at tage hånd om samfundsopgaver inden for forebyggelse, behandling og rehabilitering.
Læs hele nyheden
SøndagsCafé på Østerskoven
Mulighed for gode drøftelser og små faglige oplæg 5. november er temaet STU 3. december er temaet velfærdsteknologi og rehabilitering 7. januar 2018 er temaet nye behandlingsformer mv. Vi ses!
Læs hele nyheden
Friske unge fra neurocenter Østerskoven deltog i Fykatløbet med friske unge fra Onsild Idrætsefterskole
God energi!
Læs hele nyheden
Unge STU-elever på Østerskoven deltager i Dansk Naturfredningsforenings affaldsindsamling 2017
56 kg. indsamlet!
Læs hele nyheden

ASK materiale Sølund Festivalen

Har du/I Boardmaker-programmet, kan filerne downloades til Sølund musikfestival her på hjemmesiden og de kan printes herfra - dermed kan I nå at forberede Jer :0)

Vi kommer selvfølgelig på festivalpladsen igen i år med de trykte tavler.


​Vi ses!

Bedste hilsner Hanne