Den tværfaglig indsats

En tæt koordineret og integreret tværfaglig indsats er helt essentiel i forhold til at understøtte den højt specialiserede neuropædagogiske indsats på Neurocenter Østerskoven – såvel i det rehabiliterende- og det habiliterende forløb som i STU-forløbet.

I forbindelse med indflytning på Østerskoven sammen sættes det tværfaglige team i forhold til den enkelte borger. Her indgår de kontaktpersoner, som under hele forløbet har den direkte kontakt og et tæt samarbejde med de pårørende.

Der udarbejdes en individuel plan for hele forløbet med relevante delmål. Planen evalueres løbende på team- og statusmøder og justeres herefter i forhold til de færdigheder og kompetencer, der opnås undervejs, med henblik på at der sikres en så optimal udvikling som mulig.

Det tværfaglige team består af afdelingsleder, pædagog, social- og sundhedsassistent, fysioterapeut og ergoterapeut. Teamet suppleres efter behov med musikterapeut, kommunikationsvejleder, ST-ingeniør og underviser.

Østerskoven har tilknyttet psykolog, neuropsykolog, neurolog og talepædagog som kommer fast på Østerskoven hver uge og bidrager såvel på individ- som teamniveau med udredninger, test, faglige vurderinger i forhold til eksempelvis medicin samt trænings- og læringsaktiviteter.

Kontakt os​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Nyheder​

Sommerferiejob
Til arbejde med mennesker med erhvervet hjerneskade
Læs hele nyheden
Den Tavse Avis nr. 22
Hvordan var det lige at være på Sølund? Og hvad skulle Emmy Kjelmann i Australien?
Læs hele nyheden
”Kommunikations-støtte på Sølund”
igen i år samarbejder Østerskoven med Sølund Festivalen omkring alternativ støttende kommunikation (ASK). Der bliver uddelt kommunikationstavler, der kan understøtte kontakt, snak om musik-navne, og hvad man synes om dem, samt det meget vigtige – hvad man gerne vil have at spise. Alle madboder var forsynet med valg tavler, og kommunikationstavlerne blev uddelt til alle interesserede”
Læs hele nyheden
Musik, krop og følelser
Bogen Musik, krop og følelser præsenterer for første gang på dansk sammenhængen mellem musik, udviklingspsykologi og ny hjerneforskning. Bogen sætter ord på, hvordan musik og musikterapi kan bidrage til at tage hånd om samfundsopgaver inden for forebyggelse, behandling og rehabilitering.
Læs hele nyheden
SøndagsCafé på Østerskoven
Mulighed for gode drøftelser og små faglige oplæg 5. november er temaet STU 3. december er temaet velfærdsteknologi og rehabilitering 7. januar 2018 er temaet nye behandlingsformer mv. Vi ses!
Læs hele nyheden
Friske unge fra neurocenter Østerskoven deltog i Fykatløbet med friske unge fra Onsild Idrætsefterskole
God energi!
Læs hele nyheden
Unge STU-elever på Østerskoven deltager i Dansk Naturfredningsforenings affaldsindsamling 2017
56 kg. indsamlet!
Læs hele nyheden

ASK materiale Sølund Festivalen

Har du/I Boardmaker-programmet, kan filerne downloades til Sølund musikfestival her på hjemmesiden og de kan printes herfra - dermed kan I nå at forberede Jer :0)

Vi kommer selvfølgelig på festivalpladsen igen i år med de trykte tavler.


​Vi ses!

Bedste hilsner Hanne