​Pårørende

Samarbejde med pårørende til borgere på Neurocenter ØSTERSKOVEN

Når en hjerneskade rammer, forandres hverdagen for hele familien. Mange forældre/pårørende får et større ansvar både i form af nye roller og flere arbejdsopgaver. Lang de fleste pårørende oplever også at stå i situationer, som de ikke ved, hvordan de skal håndtere og at frustration bliver en del af hverdagen.

På Neurocenter Østerskoven har vi en ambition om, at vi i et tæt og dialogbaseret samarbejde med pårørende formår at medvirke til at mindske frustrationen over hjerneskadens konsekvenser hos borgeren og dermed forhåbentlig også afledt heraf – hos de pårørende.

De pårørende betragtes på Østerskoven som en stor ressource i arbejdet med den enkelte borger og vi bestræber os på igennem en forventningsafstemning omkring rolle- og opgavefordeling at kunne forebygge evt. misforståelser og utilstrækkelig kommunikation undervejs i et forløb.

En åben dialog omkring de pårørendes rolle i den nye dagligdag for borgeren på Østerskoven er således vægtet meget højt.

Når der er mulighed for det, afvikler Neurocenter Østerskoven ”Forum Teater for pårørende” som et tilbud i samarbejde med forskellige kommuner med det formål at sætte en ramme, indenfor hvilken, der kan tages fat på de dilemmaer og frustrationer, som de pårørende møder oplever i dagligdagen. Udbyttet af et forum teater forløb er inspiration og redskaber til at tackle hverdagens frustrationer med.

Neurocenter Østerskoven har det regionale værdisæt som pejlemærker i hverdagen – I TOP. Det kalder på tillid, indflydelse, ordentlighed og professionalisme i alle aspekter af Neurocenter ØSTERSKOVENS arbejde.

Kontakt os​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Nyheder​

Sommerferiejob
Til arbejde med mennesker med erhvervet hjerneskade
Læs hele nyheden
Den Tavse Avis nr. 22
Hvordan var det lige at være på Sølund? Og hvad skulle Emmy Kjelmann i Australien?
Læs hele nyheden
”Kommunikations-støtte på Sølund”
igen i år samarbejder Østerskoven med Sølund Festivalen omkring alternativ støttende kommunikation (ASK). Der bliver uddelt kommunikationstavler, der kan understøtte kontakt, snak om musik-navne, og hvad man synes om dem, samt det meget vigtige – hvad man gerne vil have at spise. Alle madboder var forsynet med valg tavler, og kommunikationstavlerne blev uddelt til alle interesserede”
Læs hele nyheden
Musik, krop og følelser
Bogen Musik, krop og følelser præsenterer for første gang på dansk sammenhængen mellem musik, udviklingspsykologi og ny hjerneforskning. Bogen sætter ord på, hvordan musik og musikterapi kan bidrage til at tage hånd om samfundsopgaver inden for forebyggelse, behandling og rehabilitering.
Læs hele nyheden
SøndagsCafé på Østerskoven
Mulighed for gode drøftelser og små faglige oplæg 5. november er temaet STU 3. december er temaet velfærdsteknologi og rehabilitering 7. januar 2018 er temaet nye behandlingsformer mv. Vi ses!
Læs hele nyheden
Friske unge fra neurocenter Østerskoven deltog i Fykatløbet med friske unge fra Onsild Idrætsefterskole
God energi!
Læs hele nyheden
Unge STU-elever på Østerskoven deltager i Dansk Naturfredningsforenings affaldsindsamling 2017
56 kg. indsamlet!
Læs hele nyheden

ASK materiale Sølund Festivalen

Har du/I Boardmaker-programmet, kan filerne downloades til Sølund musikfestival her på hjemmesiden og de kan printes herfra - dermed kan I nå at forberede Jer :0)

Vi kommer selvfølgelig på festivalpladsen igen i år med de trykte tavler.


​Vi ses!

Bedste hilsner Hanne