Økonomi

Medfødt hjerneskade

Døgntaksten for en plads på afdelingen for medfødt hjerneskade er pr. 1. januar 2018 4.179 kr.
Fra 2017 foretages der en individuel beregning på fordelingen af økonomien i forhold til hhv. STU-delen og bo-delen samt døgnophold med og uden weekender.

Erhvervet hjerneskade

Døgntaksten for en plads på afsnittet for erhvervet hjerneskade er pr. 1. januar 2018 4.482 kr. Denne udgift, som dækker selve behandlingen, betales af hjemkommunen.

Fra 2017 foretages der en individuel beregning på fordelingen af økonomien i forhold til hhv. STU-delen og bo-delen samt døgnophold med og uden weekender.

Takst ved ambulant forløb, undervisning og konsulentydelser

Ønskes et ambulant forløb på Østerskoven, kan dette også tilbydes. Prisen sammensættes med baggrund i den konkrete opgave og dermed tidsforbruget. Timeprisen er forskellig ift. de enkelte fagpersoner.

Opholdsbetaling
Udover døgntaksten er der visse ydelser, som borgeren oftest selv skal betale for. Det drejer sig om boligbetaling – dvs. husleje, el, varme, vask, rengøring, kost og antennebidrag.

Boligbetaling, el og varme betales til handlekommunen. De vejledende takster er uændret i 2019:

  • Boligbetaling 2.704 kr.
  • El og varme 701 kr.

Kommunen vurderer, hvorvidt der skal betales husleje inklusive el og varme. Kommunens vurdering foretages på baggrund af BEK nr. 1387 af 12/12/2006 om betaling for botilbud mv. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret ifm. botilbud efter § 108. (Dette tiltrods for at Østerskoven er et §107 tilbud).

Kost, vask og rengøring samt antennebidrag betales til Østerskoven. Taksten for 2019 er uændret:

  • Kostbetaling 2.376 kr.
  • Vask og rengøring 236 kr.
  • Antennebidrag 130 kr.

På det fælles antenneanlæg modtages pt. den store tv-pakke fra Verdo. Link til Verdo

For borgere under 18 år kan der være særlige regler.

Kontakt os​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Nyheder​

Sommerferiejob
Til arbejde med mennesker med erhvervet hjerneskade
Læs hele nyheden
Den Tavse Avis nr. 22
Hvordan var det lige at være på Sølund? Og hvad skulle Emmy Kjelmann i Australien?
Læs hele nyheden
”Kommunikations-støtte på Sølund”
igen i år samarbejder Østerskoven med Sølund Festivalen omkring alternativ støttende kommunikation (ASK). Der bliver uddelt kommunikationstavler, der kan understøtte kontakt, snak om musik-navne, og hvad man synes om dem, samt det meget vigtige – hvad man gerne vil have at spise. Alle madboder var forsynet med valg tavler, og kommunikationstavlerne blev uddelt til alle interesserede”
Læs hele nyheden
Musik, krop og følelser
Bogen Musik, krop og følelser præsenterer for første gang på dansk sammenhængen mellem musik, udviklingspsykologi og ny hjerneforskning. Bogen sætter ord på, hvordan musik og musikterapi kan bidrage til at tage hånd om samfundsopgaver inden for forebyggelse, behandling og rehabilitering.
Læs hele nyheden
SøndagsCafé på Østerskoven
Mulighed for gode drøftelser og små faglige oplæg 5. november er temaet STU 3. december er temaet velfærdsteknologi og rehabilitering 7. januar 2018 er temaet nye behandlingsformer mv. Vi ses!
Læs hele nyheden
Friske unge fra neurocenter Østerskoven deltog i Fykatløbet med friske unge fra Onsild Idrætsefterskole
God energi!
Læs hele nyheden
Unge STU-elever på Østerskoven deltager i Dansk Naturfredningsforenings affaldsindsamling 2017
56 kg. indsamlet!
Læs hele nyheden

ASK materiale Sølund Festivalen

Har du/I Boardmaker-programmet, kan filerne downloades til Sølund musikfestival her på hjemmesiden og de kan printes herfra - dermed kan I nå at forberede Jer :0)

Vi kommer selvfølgelig på festivalpladsen igen i år med de trykte tavler.


​Vi ses!

Bedste hilsner Hanne