Et historisk tilbageblik

Det, der i dag er Neurocenter Østerskoven, begyndte med, at der var en kreds af borgere, deriblandt forældre til en handicappet søn, der havde fået en ide om at få bygget et sted, hvor unge spastikere kunne bo, arbejde og få optræning i en ”flytte hjemmefra-periode”.

Hobro Kommune forærede en byggegrund til formålet. Fabrikant Dinesen, Hobro, gav en pengegave på 100.000 kr. og Ambulancedags kommiteen stillede 2 x 20.000 kr. i udsigt. Foreningen for Spastisk lammede børn havde 100.000 kr. til formålet.

Herefter skulle hele projektet godkendes i Socialministeriet og Boligministeriet og der skulle stilles garanti for byggesummen.

Arkitektfirmaet Odgård, Aalborg, havde til en arkitektkonkurrence udarbejdet et projekt, som efter tilretning blev fundet egnet til formålet.

Byggeriet gik i gang, og i 1958 var der grundstensnedlæggelse, hvor bl.a. daværende Socialminister Julius Bomholdt var med. Endelig i 1961 var byggeriet færdigt.

Der var blevet ansat forstander og pedel, som skulle være med i den sidste del af byggeriet.


Forstander N.P. Kold skulle have ansat personale med tiltrædelse den 01.07.1961, og bebyggelsen var nu klar til at modtage de første elever på Spastikerhjemmet Hobro, som det kom til at hedde.

I løbet af sommeren kom der 32 unge mennesker, som flyttede inde i det nye hus, så det var spændende for alle, da der i 1961 var officiel indvielse. Socialminister Kaj Bundvad sagde ordene og der var stor fest for elever, personale og fine gæster fra både ind- og udland.

24 af eleverne boede på enkeltværelser og de øvrige måtte bo sammen på dobbeltværelser. Der boede desuden et antal af personalet på institutionen samt forstander med kone og 2 børn og en pedel med kone og 3 børn.

Institutionen har haft flere navne gennem årene. Det begyndte med Spastikerhjemmet, derefter Arbejds- og behandlingshjemmet for voksne Spastikere, Revalideringshjemmet og sidst, som nu Neurocenter Østerskoven.

Østerskoven, der er en selvejende institution, blev fra 1961-1980 drevet i.h.t. aftale med Socialstyrelsen indtil udlægningen af særforsorgen til amterne. Da underskrev Spastikerforeningen driftsoverenskomst med Nordjyllands Amt.

I dag er Østerskoven et landsdækkende rehabiliterings- og STU tilbud for op til 26 unge og voksne med medfødt eller erhvervet hjerneskade.

Østerskoven er opdelt i 2 afdelinger hhv. medfødt hjerneskade og erhvervet hjerneskade. Østerskoven har driftsoverenskomst med Region Nordjylland i henhold til Lov om Social Service § 107 og § 76.

Nyheder​

Den Tavse Avis nr. 17
Forskning, vikingefest og besøgshund
Læs hele nyheden
Musik, krop og følelser
Bogen Musik, krop og følelser præsenterer for første gang på dansk sammenhængen mellem musik, udviklingspsykologi og ny hjerneforskning. Bogen sætter ord på, hvordan musik og musikterapi kan bidrage til at tage hånd om samfundsopgaver inden for forebyggelse, behandling og rehabilitering.
Læs hele nyheden
SøndagsCafé på Østerskoven
Mulighed for gode drøftelser og små faglige oplæg 5. november er temaet STU 3. december er temaet velfærdsteknologi og rehabilitering 7. januar 2018 er temaet nye behandlingsformer mv. Vi ses!
Læs hele nyheden
Historien om Loke
Loke er en glad ung mand på 20 år med specielle behov. Loke blev hjerneskadet af meningitis, da han var 8 måneder gammel . Han er spastisk i venstre hånd og højre ben. Han har ikke noget verbalt sprog og han er meget hypersensitiv. Loke er igennem en del år blevet genoptrænet af mig (hans Mor) i hjemmet efter en amerikansk genoptræningsmetode (The Institutes for the Achievement of Human Potential). Han genoptrænes fortsat i hjemmet. Desuden har han siden d. 1/2 – 2016 med stor succes indgået i et specialtilbud på Neurocenter Østerskoven 2 gange ugentligt. På grund af Lokes hypersensitivitet er det nødvendigt, at opholdet på Neurocentret doseres i forhold til Lokes evne til at frasortere irrelevante sanseindtryk. Lokes ophold på Neurocentret tilpasses løbende, efterhånden som Lokes neurologiske udvikling skrider frem. Målet er, at han på sigt kan indgå i et STU forløb på Neurocentret. Vores møde med Neurocentret har været skelsættende. Loke er gennem hele sin opvækst blevet fejlvurderet og undervurderet af systemet. Loke og jeg blev fra starten af modtaget med stor åbenhed, forståelse, respekt og af fagligt kompetent personale på Neurocentret. Efter det første statusmøde (efter 2 måneder) stod det mig klart, at Lokes hypersensitivitet blev vægtet meget højt af personalet. De SÅ Loke og hans specielle behov meget klart og de tog meget hensyn til det; det var meget, meget vigtigt for os. Det faglige personale på Neurocentret vurderer Loke lige så præcist og korrekt som lægerne på instituttet i USA. Loke har igennem en hel del år kommunikeret med mig på en staveplade ved hjælp af Facilitation. Det er en særlig kommunikationsform, som vi har lært på instituttet i USA. Lokes hånd støttes tilpas (ikke for meget og ikke for lidt – det er en kunst at lære), så han er i stand til at flytte hånden rundt på sin staveplade og kommunikere sine budskaber ud. Personalet tog straks fat på at lære at kommunikere med Loke – først ved hjælp af JA/NEJ kort. De var meget vedholdende og da kommunikationen med JA/NEJ kortene var sikker, tog personalet fat på kunsten at facilitere med Loke. Igen var de meget vedholdende og lærte på rekordtid at kommunikere med Loke på stavepladen. Det har nu resulteret i, at han har lange samtaler med personalet om mange forskellige emner. Det har været så vigtigt både for Loke og jeg, at andre også kunne kommunikere med ham og få øje på den store intelligens han indeholder, når han igennem mange år er blevet fejlvurderet og undervurderet. Loke har for nylig kommunikeret følgende budskab til Musikterapeuten: ” Man skal sørge for, at man har god tid til at vente på udvikling. Man skal sørge for, at man venter på at udviklingen kommer. Man skal sørge for, at man lytter til den, som kender det menneske.” Hvis ikke et menneske kan vise, at det forstår – ja, så er det indenfor systemet lig med, at det ikke forstår. Sådan er det ikke på Neurocentret! Det faglige personale på Neurocentret er meget gode til at tilpasse sig en borger. I stedet for at bruge den kommunikationsmetode, som de i forvejen brugte til andre borgere, gik de straks ind og mødte Loke med hans måder at kommunikere på og hans staveplade og ordkort. De så også meget hurtigt, at Loke har brug for at bruge sig selv fysisk og de begyndte at cykle på en ”side by side” cykel og at gå lange ture ned til Mariagerfjord gennem skoven, der grænser helt op til Neurocentret. Det har også været en stor succes – nogle dage cykler de helt op til 15 km :) Det er et fint sted med fine mennesker.
Læs hele nyheden
”Kommunikations-støtte på Sølund”
Som et nyt tiltag har Sølund Festival i år indgået et samarbejde med Neurocenter Østerskoven. Der bliver uddelt kommunikationstavler, der kan understøtte kontakt, snak om musik-navne, og hvad man synes om dem, samt det meget vigtige – hvad man gerne vil have at spise. Alle madboder var forsynet med valg tavler, og kommunikationstavlerne blev uddelt til alle interesserede”
Læs hele nyheden
Friske unge fra neurocenter Østerskoven deltog i Fykatløbet med friske unge fra Onsild Idrætsefterskole
God energi!
Læs hele nyheden
Unge STU-elever på Østerskoven deltager i Dansk Naturfredningsforenings affaldsindsamling 2017
56 kg. indsamlet!
Læs hele nyheden

 

 

Neurocenter Østerskoven  //  Amerikavej 46, 9500 Hobro   //  CVR: 29190941