Et historisk tilbageblik

Det, der i dag er Neurocenter Østerskoven, begyndte med, at der var en kreds af borgere, deriblandt forældre til en handicappet søn, der havde fået en ide om at få bygget et sted, hvor unge spastikere kunne bo, arbejde og få optræning i en ”flytte hjemmefra-periode”.

Hobro Kommune forærede en byggegrund til formålet. Fabrikant Dinesen, Hobro, gav en pengegave på 100.000 kr. og Ambulancedags kommiteen stillede 2 x 20.000 kr. i udsigt. Foreningen for Spastisk lammede børn havde 100.000 kr. til formålet.

Herefter skulle hele projektet godkendes i Socialministeriet og Boligministeriet og der skulle stilles garanti for byggesummen.

Arkitektfirmaet Odgård, Aalborg, havde til en arkitektkonkurrence udarbejdet et projekt, som efter tilretning blev fundet egnet til formålet.

Byggeriet gik i gang, og i 1958 var der grundstensnedlæggelse, hvor bl.a. daværende Socialminister Julius Bomholdt var med. Endelig i 1961 var byggeriet færdigt.

Der var blevet ansat forstander og pedel, som skulle være med i den sidste del af byggeriet.


Forstander N.P. Kold skulle have ansat personale med tiltrædelse den 01.07.1961, og bebyggelsen var nu klar til at modtage de første elever på Spastikerhjemmet Hobro, som det kom til at hedde.

I løbet af sommeren kom der 32 unge mennesker, som flyttede inde i det nye hus, så det var spændende for alle, da der i 1961 var officiel indvielse. Socialminister Kaj Bundvad sagde ordene og der var stor fest for elever, personale og fine gæster fra både ind- og udland.

24 af eleverne boede på enkeltværelser og de øvrige måtte bo sammen på dobbeltværelser. Der boede desuden et antal af personalet på institutionen samt forstander med kone og 2 børn og en pedel med kone og 3 børn.

Institutionen har haft flere navne gennem årene. Det begyndte med Spastikerhjemmet, derefter Arbejds- og behandlingshjemmet for voksne Spastikere, Revalideringshjemmet og sidst, som nu Neurocenter Østerskoven.

Østerskoven, der er en selvejende institution, blev fra 1961-1980 drevet i.h.t. aftale med Socialstyrelsen indtil udlægningen af særforsorgen til amterne. Da underskrev Spastikerforeningen driftsoverenskomst med Nordjyllands Amt.

I dag er Østerskoven et landsdækkende rehabiliterings- og STU tilbud for op til 26 unge og voksne med medfødt eller erhvervet hjerneskade.

Østerskoven er opdelt i 2 afdelinger hhv. medfødt hjerneskade og erhvervet hjerneskade. Østerskoven har driftsoverenskomst med Region Nordjylland i henhold til Lov om Social Service § 107 og § 76.

Kontakt os​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Nyheder​

Sommerferiejob
Til arbejde med mennesker med erhvervet hjerneskade
Læs hele nyheden
Den Tavse Avis nr. 22
Hvordan var det lige at være på Sølund? Og hvad skulle Emmy Kjelmann i Australien?
Læs hele nyheden
”Kommunikations-støtte på Sølund”
igen i år samarbejder Østerskoven med Sølund Festivalen omkring alternativ støttende kommunikation (ASK). Der bliver uddelt kommunikationstavler, der kan understøtte kontakt, snak om musik-navne, og hvad man synes om dem, samt det meget vigtige – hvad man gerne vil have at spise. Alle madboder var forsynet med valg tavler, og kommunikationstavlerne blev uddelt til alle interesserede”
Læs hele nyheden
Musik, krop og følelser
Bogen Musik, krop og følelser præsenterer for første gang på dansk sammenhængen mellem musik, udviklingspsykologi og ny hjerneforskning. Bogen sætter ord på, hvordan musik og musikterapi kan bidrage til at tage hånd om samfundsopgaver inden for forebyggelse, behandling og rehabilitering.
Læs hele nyheden
SøndagsCafé på Østerskoven
Mulighed for gode drøftelser og små faglige oplæg 5. november er temaet STU 3. december er temaet velfærdsteknologi og rehabilitering 7. januar 2018 er temaet nye behandlingsformer mv. Vi ses!
Læs hele nyheden
Friske unge fra neurocenter Østerskoven deltog i Fykatløbet med friske unge fra Onsild Idrætsefterskole
God energi!
Læs hele nyheden
Unge STU-elever på Østerskoven deltager i Dansk Naturfredningsforenings affaldsindsamling 2017
56 kg. indsamlet!
Læs hele nyheden

ASK materiale Sølund Festivalen

Har du/I Boardmaker-programmet, kan filerne downloades til Sølund musikfestival her på hjemmesiden og de kan printes herfra - dermed kan I nå at forberede Jer :0)

Vi kommer selvfølgelig på festivalpladsen igen i år med de trykte tavler.


​Vi ses!

Bedste hilsner Hanne