​TAVS-gruppen

TAVS – Tværfaglig Arbejdsgruppe Vedrørende Sprog og kommunikation – www.tavsgruppen.dk

Arbejdsgruppen fungerer som et tværfagligt forum, der gennem gensidig information og erfaringsudveksling har til formål at komme med ideer og forslag til fremtidige initiativer inden for området alternativ og støttende kommunikation.

  1. Indsamling og videregivelse af information til relevante instanser i forhold til alternativ og støttende kommunikation.
  2. Kurser og temadage – bl.a. ”Åbent værksted” 4 gange om året.
  3. Nye kommunikationshjælpemidler, computerprogrammer og anden produktudvikling.
  4. Udvikling af nye metoder og pædagogikker i forbindelse med alternativ og støttende kommunikation.
  5. Andet.

​Ud fra en konkret vurdering og vægtning af behovet for en indsats har arbejdsgruppen til opgave at kanalisere de prioriterede ideer videre til relevante instanser, som efterfølgende kan føre disse ud i livet.

Arbejdsgruppen forholder sig herudover til de givne politiske og organisatoriske rammer i samfundet og sørger for at videregive erfaring med betydningen heraf til relevante instanser.

Arbejdsgruppen udarbejder en gang årligt en kort statusbeskrivelse over det foregående års arbejdsopgaver.

Deltagere:

Arbejdsgruppen består af personer, som har gennemgået Vikom’s kursuslederuddannelse, Vikom’s kursus i samspil og kommunikation med børn og unge med multihandicap uden verbalt sprog, eller som på anden vis har erhvervet sig tilsvarende viden og erfaring. De repræsenterer rådgivnings- eller undervisningsinstanser samt boenheder for brugere med behov for alternativ eller støttende kommunikation. Medlemmerne skal samtidig dække brugere på alle alderstrin. Medlemmerne repræsenterer p.t. følgende institutioner:

  • Taleinstituttet
  • Institut for Syn og Teknologi
  • Voksen-specialskoler
  • Neurocenter Østerskoven
  • Konsulentfunktion for Voksen-handicappede

Kontakt os​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Nyheder​

Sommerferiejob
Til arbejde med mennesker med erhvervet hjerneskade
Læs hele nyheden
Den Tavse Avis nr. 22
Hvordan var det lige at være på Sølund? Og hvad skulle Emmy Kjelmann i Australien?
Læs hele nyheden
”Kommunikations-støtte på Sølund”
igen i år samarbejder Østerskoven med Sølund Festivalen omkring alternativ støttende kommunikation (ASK). Der bliver uddelt kommunikationstavler, der kan understøtte kontakt, snak om musik-navne, og hvad man synes om dem, samt det meget vigtige – hvad man gerne vil have at spise. Alle madboder var forsynet med valg tavler, og kommunikationstavlerne blev uddelt til alle interesserede”
Læs hele nyheden
Musik, krop og følelser
Bogen Musik, krop og følelser præsenterer for første gang på dansk sammenhængen mellem musik, udviklingspsykologi og ny hjerneforskning. Bogen sætter ord på, hvordan musik og musikterapi kan bidrage til at tage hånd om samfundsopgaver inden for forebyggelse, behandling og rehabilitering.
Læs hele nyheden
SøndagsCafé på Østerskoven
Mulighed for gode drøftelser og små faglige oplæg 5. november er temaet STU 3. december er temaet velfærdsteknologi og rehabilitering 7. januar 2018 er temaet nye behandlingsformer mv. Vi ses!
Læs hele nyheden
Friske unge fra neurocenter Østerskoven deltog i Fykatløbet med friske unge fra Onsild Idrætsefterskole
God energi!
Læs hele nyheden
Unge STU-elever på Østerskoven deltager i Dansk Naturfredningsforenings affaldsindsamling 2017
56 kg. indsamlet!
Læs hele nyheden

ASK materiale Sølund Festivalen

Har du/I Boardmaker-programmet, kan filerne downloades til Sølund musikfestival her på hjemmesiden og de kan printes herfra - dermed kan I nå at forberede Jer :0)

Vi kommer selvfølgelig på festivalpladsen igen i år med de trykte tavler.


​Vi ses!

Bedste hilsner Hanne