Kommunikation

Alternativ og supplerende kommunikation (ASK) på Neurocenter Østerskoven

Neurocenter Østerskoven har stor ekspertise i tværfaglige metoder til støtte og udvikling af funktionelt sprog og alternative kommunikationsformer for personer med hjerneskade uden verbal tale.

Den grundlæggende holdning og filosofi er, at livet skal leves i dagligdagen, og at det er i udfoldelsen af

dagligdagens relationelle samvær og aktiviteter, at behovet for at kunne kommunikere er størst og hvor indsatsen skaber de bedste resultater.

Arbejdet med kommunikation er ikke en aktivitet i sig selv, men anses som værende en grundlæggende forudsætning for at kunne deltage i meningsfyldte aktiviteter, for at kunne få indflydelse på eget liv og, for at kunne udvikle personlighed og identitet. Alle borgere bliver således mødt som kommunikerende personer fra den første dag på Neurocenter Østerskoven. De bliver mødt af en nysgerrighed om, hvordan der bedst muligt kan skabes kontakt, relation og dermed kommunikation.

De centrale strategier i vores metode er:

  1. Etablering af sprogmiljø for alternativ og supplerende kommunikation
  2. Tydelig problemindkredsning og målsætning
  3. Teambaseret indsats

Opgaven for Neurocenter Østerskoven er at tydeliggøre, udvikle og forstørre de måder, hvorpå kommunikationen bedst folder sig ud for den enkelte. I tilknytning hertil er samarbejdet med borgeren og forældre/pårørende vægtet meget højt via den daglige kontakt, workshops, kurser og studiekredse.

Det er centralt, at den enkelte borgers kommunikationssystem opbygges med et relevant ordforråd indeholdende de personer, steder og interesser m.m., som er vigtige for borgeren at kunne kommunikere om. Dette er kun muligt i et tæt samarbejde med pårørende og andre, der kender borgeren.

En alternativ kommunikationsform skal læres – på samme måde som man lærer et sprog, ved at opleve det anvendt. På Østerskoven kræver et velfungerende sprogmiljø for ASK gode rollemodeller, der i naturlige situationer, anvender den kommunikationsform borgeren er ved at tilegne sig – uanset om det er PODD, Tegn til tale eller Bliss, og uanset om det er hightech eller lowtech. Der fordres således kontinuerligt blandt medarbejderne en nysgerrighed på redskaber og strategier, der støtter det kommunikative samspil og samtidig støtter sprogdannelsen og sprogudviklingen med en stor opmærksomhed på, at kommunikation foregår hele tiden og sjældent er planlagt.

Østerskovens metode for udredning af borgerens kommunikative færdigheder er baseret på flere elementer. Dels en dynamisk tilgang, hvilket indebærer, at borgeren fra starten tilbydes en kommunikationsform, der efterfølgende observeres og justeres undervejs. Her er videoanalysen det centrale tværfaglige redskab. Dels en afdækning af borgerens fysiske og kognitive forudsætninger for at indgå i kommunikative samspil samt at kunne betjene et kommunikationsudstyr og/eller anvende en alternativ kommunikationsstrategi. ​

​​På Neurocenter ØSTERSKOVEN har vi optimale rammer for, at integrere indsatsen omkring kommunikation i botræningen, så målsætning, planlægning, afprøvning og træning i brug af udstyr og nye metoder, foregår i de dagligdags situationer. Målet er, at indsatsen omkring kommunikation ikke skal opfattes som træning, men blive støtte til den faktiske kommunikation der foregår.

Det unikke ved Neurocenter Østerskovens ”model” består således i kombinationen af høj faglig specialisering, på såvel neuro- som kommunikationsområdet, og en tæt koordineret og integreret tværfaglighed, hvor de fælles mål på kommunikationsområdet er styrende for alle fagligheders bidrag ind i det kommunikative miljø omkring den enkelte borger henover alle døgnets aktiviteter. De repræsenterede faggrupper er pædagog, sosu-assistent, ergoterapeut, fysioterapeut, speciallærer, musikterapeut, kommunikationsvejleder (ASK-konsulent), ST-ingeniør,

neurolog og neuropsykolog.

​Det er vigtigt at holde sig ajour med udviklingen indenfor dette område. Dette sker via forskellige faglige netværk, hvor vi dels kan hente ny viden, men også bidrage med vores viden og erfaringer.

www.tavsgruppen.dk

www.isaac.dk

www.socialstyrelsen.dk

Kontakt os​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Nyheder​

Sommerferiejob
Til arbejde med mennesker med erhvervet hjerneskade
Læs hele nyheden
Den Tavse Avis nr. 22
Hvordan var det lige at være på Sølund? Og hvad skulle Emmy Kjelmann i Australien?
Læs hele nyheden
”Kommunikations-støtte på Sølund”
igen i år samarbejder Østerskoven med Sølund Festivalen omkring alternativ støttende kommunikation (ASK). Der bliver uddelt kommunikationstavler, der kan understøtte kontakt, snak om musik-navne, og hvad man synes om dem, samt det meget vigtige – hvad man gerne vil have at spise. Alle madboder var forsynet med valg tavler, og kommunikationstavlerne blev uddelt til alle interesserede”
Læs hele nyheden
Musik, krop og følelser
Bogen Musik, krop og følelser præsenterer for første gang på dansk sammenhængen mellem musik, udviklingspsykologi og ny hjerneforskning. Bogen sætter ord på, hvordan musik og musikterapi kan bidrage til at tage hånd om samfundsopgaver inden for forebyggelse, behandling og rehabilitering.
Læs hele nyheden
SøndagsCafé på Østerskoven
Mulighed for gode drøftelser og små faglige oplæg 5. november er temaet STU 3. december er temaet velfærdsteknologi og rehabilitering 7. januar 2018 er temaet nye behandlingsformer mv. Vi ses!
Læs hele nyheden
Friske unge fra neurocenter Østerskoven deltog i Fykatløbet med friske unge fra Onsild Idrætsefterskole
God energi!
Læs hele nyheden
Unge STU-elever på Østerskoven deltager i Dansk Naturfredningsforenings affaldsindsamling 2017
56 kg. indsamlet!
Læs hele nyheden

ASK materiale Sølund Festivalen

Har du/I Boardmaker-programmet, kan filerne downloades til Sølund musikfestival her på hjemmesiden og de kan printes herfra - dermed kan I nå at forberede Jer :0)

Vi kommer selvfølgelig på festivalpladsen igen i år med de trykte tavler.


​Vi ses!

Bedste hilsner Hanne