Neurocenter: Rehabiliteringstilbud for unge og voksne

Neurocenter Østerskoven er et døgnbaseret rehabiliteringstilbud for unge og voksne med en medfødt eller erhvervet hjerneskade. Endvidere tilbydes den 3-årige ungdomsuddannelse STU på Neurocenter Østerskoven

Vi henvender os både til UU-vejledere, sagsbehandlere og pårørende.

Døgnpladser og ambulante pladser på Neurocenter Østerskoven

Indsatsen i forhold til hjerneskaden er på et højt specialiseret fagligt niveau. Videreuddannelse indenfor alle fagligheder er således højt vægtet. Neurocenter Østerskoven tilbyder både døgnplader og ambulante pladser og der kan laves individuelle aftaler i forhold til hhv. med eller uden weekender.

På hjemmesiden kan du blandt andet læse om indholdet i tilbuddet, metoderne i den faglige indsats og faserne i rehabiliteringsforløbet. Du har også mulighed for at få tilsendt pjecer om Østerskoven, eller du kan hente dem på følgende link: Pjece om Østerskoven og Pjece om STU.

Kontakt os for yderligere oplysninger

Vi håber, at du vil finde de informationer, du søger her på vores hjemmeside. Ønsker du yderligere oplysninger, eller har du nogle spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Du kan enten ringe på telefon 97 64 51 00, eller du kan skrive til vores e-mail oesterskoven@rn.dk.

​Muligheden for tilbagebetaling af udgifter til ledsagelse til beboere på regionens tilbud. Se mere her.

Nyheder​

Samarbejde med studerende fra Aalborg Universitet, Department of Architecture, Design and Media Technology
Østerskovens medarbejdere og borgere samarbejder i foråret 2017 med 3 grupper af studerende på AAU omkring design vedr. mobile robotter i rehabiliteringen og etablering af en interaktiv gang. vi glæder os til at opleve resultaterne.
Læs hele nyheden
Østerskoven udkommer med "Den Tavse Avis" nr. 10
Østerskovens borgerproducerede og -redigerede avis
Læs hele nyheden
PODD-Kursus/workshop
Introduktion og praktisk fremstilling af kommunikationsbøger...
Læs hele nyheden
Det forstærkede samarbejde
Østerskoven er en del af det forstærkede samarbejde i Region Nordjylland.
Læs hele nyheden

Neurocenter Østerskoven  //  Amerikavej 46, 9500 Hobro   //  CVR: 29190941